img

Kullanım Şartları

Kurumumuz, ulusal ve uluslararası araştırmacıların taleplerine paralel olarak sayım ve araştırmaların mikro verilerine yasal mevzuat çerçevesi içinde erişim ve kullanım imkânı sağlamaktadır.

Mikro veri; hakkında bilgi toplanan istatistikî birimlerin, özellikleri ile birlikte tanımlandığı veridir. Mikro veri, her bir istatistikî birim için bireysel bilgiler içerir; bu nedenle mikro veriler kullanıma sunulmadan önce, gizlilik ilkeleri çerçevesinde istatistikî birimin açığa çıkmasını engellemek amacıyla bireysel bilgiler ayıklanır (Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik).

Mikro veriler kullanılırken, yayımlanan ve elde edilen her bilgi için TÜİK kaynak gösterilmelidir. Ayrıca, verilerden yapılan çıkarımların güvenilirliği kullanıcılara aittir (Mikro Veriye Erişim ve Mikro Veri Kullanımı Hakkında Yönerge).

Kurumumuzca mikro verilere erişim hakkında şu ana kadar sürdürülen eski uygulamalar durdurularak yeniden yapılandırılmaya gidilmiş olup, 01/09/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş, 27/07/2022 tarihinde revize edilmiş olan Mikro Veriye Erişim ve Mikro Veri Kullanımı Hakkında Yönerge yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Mikro Veriye Erişim ve Mikro Veri Kullanımı Hakkında Yönerge’nin 2. bölümünün 5. maddesinde mikro verilerin verilebileceği Kurumlar şu şekilde sıralanmıştır:
 

           a. Resmî İstatistik Programı kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar,

           b. Türkiye'deki diğer resmi kurum ve kuruluşlar,

           c. Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumları,

          ç. Araştırma amaçlı kurulmuş enstitü ve diğer kuruluşlar,

          d. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar,

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.