img

Veri Setleri

img
A Grubu
5 Dosya
Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Mikro Veri Seti - 2020
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılından itibaren her iki yılda bir Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistiklerini yayınlamaktadır. Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri üretiminde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tanım, kapsam ve sınıflamaları, uluslararası yönetmelikler, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır. 2010-2018 referans yılları için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) üretim bilgisi veren ve yeni ruhsat alan tüm maden işletmeleri anket kapsamındadır. 2020 referans yılı için ise referans yılda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) üretim beyan eden maden işletmeleri anket kapsamındadır. (Ham petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyeti hariç, madencilik ve taşocakçılığı sektörünü kapsar. Sadece zenginleştirme yapan tesisler kapsam dışıdır) Bu ankette temel olarak kaynaklarına göre temin edilen su miktarı, alıcı ortamlara göre deşarj edilen atıksu miktarı, atıksuyun arıtılma durumu, işletmelerde bulunan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi tipi, kapasitesi, arıtılan atıksu miktarı ve atık tipine göre, tehlikeli ve tehlikesiz detayında oluşan evsel ve endüstriyel atık miktarı ve bertaraf yöntemlerine ilişkin sorular sorulmaktadır.
img
B Grubu
2 Dosya
Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Mikro Veri Seti, - 2014
Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, kadınların yaşadığı aile içi şiddetin yaygınlığı, şiddet biçimleri, neden ve sonuçları ile risk faktörlerinin anlaşılması amacıyla ülke çapında yürütülmüş en kapsamlı araştırmadır. Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde şiddetle mücadele için gerekli temel ve ayrıntılı güncel bilgileri elde etmektir. Bu alanda ülke genelini temsil eden ve Resmi İstatistik Programına dahil edilen ilk araştırma 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri'nin içinde olduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülmüştür. 2014 yılında yürütülen "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması" ise benzer biçimde ülke genelini temsil eden ikinci araştırmadır. Niceliksel araştırma örneği Türkiye, 12 coğrafi bölge ve kır-kent yerleşim alanlarını temsil edecek şekilde 15 084 haneden oluşmuş olup 2014 yılında, bu haneler eğitilmiş görüşmeciler tarafından ziyaret edilerek, evlenmiş ve 15-59 yaşlar arasındaki kadınlarla yüz yüze görüşülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen veriler, kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılacak müdahalelerin planlanmasının yanında, insan hakları ihlalinin bu en kötü şekli mücadelede Türkiye'nin sağladığı gelişmeleri takip etmek için de bir dayanak oluşturulmasında oldukça önemli olacaktır.

Etiketler

Dosya Tipi

Dosya Boyutu

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.