img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

3

Veri Seti Hakkında

Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, 2005 yılında uygulanmaya başlanan bu araştırma ile ülkemizin kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması, milli gelir tahminlerinin yapılması, ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişmelerin izlenilmesi, yurt içi üretim değerlerinin belirlenmesi, fiyat ve miktar endeks ağırlıklarının tespiti, uluslararası bilgi istemine ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanması ve çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi için Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun veri derlemek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda faaliyet sınıflaması NACE Rev.2'ye göre ana faaliyeti veya ikincil faaliyetleri İmalat Sanayi (C), Madencilik ve Taşocakçılığı (B) sektörlerinden herhangi birinde faaliyet gösteren, 20 ve daha fazla kişi çalışan girişimlere ait veriler EXCEL formatıyla sunulmaktadır. Araştırmanın mikro verisi, Veri Araştırma Merkezinde kullanıcılara sunulmaktadır. Veri kılavuzu, anketin amaç, kapsam ve yöntemi, değişken tanım ve kavramları ile metodolojik açıklamalar da yer almaktadır.

Çalışmanın Amacı : Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişimleri belirlemek, karar organlarının alacağı ekonomik ve sosyal tedbirlere ışık tutacak bilgileri elde etmek ve çeşitli araştırmalara veri hazırlamak, yurt içi üretim değerlerini belirlemek, fiyat ve miktar endeks ağırlıklarının tespiti ile imalat sanayi büyüme hızını izlemek ve Avrupa Birliği Yıllık Sanayi Üretim (PRODCOM) mevzuatlarına uyumlu, uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanacak şekilde bilgi derlemektir.

Verinin Tanımı: Fason girişim, ara mamul, yarı mamul değişkenlerini içermektedir.


100
Yıllık

 • 2021 (32.00 MB)
  • Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri Mikro Veri Seti.2021.xlsx (32.00 MB)
 • 1 Dosya
  • .xlsx1
 • 2 kolon
  • Integer12
  • String3

Etkileşim

Görüntüleme

89

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

3

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.