img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

Veri Seti Hakkında

Bu mikro veri setinde Türkiye'de referans döneminde biyoteknoloji faaliyeti yürüten (mal veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullanan ve/veya biyoteknoloji Ar-Ge'si gerçekleştiren) tüm girişimler kapsanmaktadır. Araştırmanın mikro verisi, Veri Araştırma Merkezinde (VAM) kullanıcılara sunulmaktadır.

Bu araştırma ile Türkiye'de herhangi bir biyoteknoloji tekniği kullanarak faaliyet yürüten (Ar-Ge yapan, ürün ya da süreç geliştirmede kullanan ya da üretimde kullanan) girişimlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma, "Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı"nı esas alan bir araştırma olup biyoteknoloji alanına ilişkin resmi istatistik üretmektedir.

Biyoteknoloji faaliyetinde bulunan girişim: Ürünlerinde veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullanan (biyoteknolojik tekniklerden en az birini kullanan) ve/veya biyoteknoloji Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren girişim.

Biyoteknoloji uygulamaları: Biyoteknolojik teknikler kullanılarak gerçekleştirilen biyoteknoloji faaliyetlerinin ilişkili olduğu alanları tanımlar. 

Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak mal veya hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim, bir veya birden fazla faaliyette bulunabilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki; bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmesi ile ifade edilmektedir.

Ana Faaliyet: Girişimin faaliyet konusu birden fazla ise; ana faaliyet, gayri safi satış hasılatının en çok yaratıldığı faaliyettir. Girişimin birden fazla faaliyetinin gayri safi satış hasılatı birbirine eşit ise bu durumda en çok çalışanın yürüttüğü faaliyet ana faaliyettir.

Çalışan: Ücretli çalışanlar, iş sahibi ve ortaklar ile ücretsiz çalışan aile fertleri dahil, aktif çalışmayan ortaklar hariç girişimdeki tüm personel çalışan kapsamına girmektedir.

100
Yıllık

 • 2020 (0.39 MB)
  • Biyoteknoloji İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2020.xlsx (0.39 MB)
 • 1 Dosya
  • .xlsx1
 • 2 kolon
  • Integer170
  • String1

Etkileşim

Görüntüleme

80

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

0

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.