img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

4

Veri Seti Hakkında

Dış Ticaret İstatistikleri Mikro veri seti, Türkiye'de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişilerin, diğer ülkelerdeki yerleşiklerle yaptığı uluslararası mal ticareti istatistiklerini kapsamaktadır. Ticaret Bakanlığı'nın idari kayıtları olan gümrük beyannamelerinden elde edilen bilgiler kullanılarak üretilen istatistiklere ilişkin önemli değişkenler mikro veri setinde yer almaktadır. Dış Ticaret İstatistikleri Mikro Verisi, Veri Araştırma Merkezi'nde hem genel, hem de özel ticaret sistemine göre ayrı ayrı kullanıcılara sunulmaktadır.

Çalışmanın amacı: Dış ticaret istatistikleri, bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkelerdeki yerleşiklerle yaptığı mal alışverişini kapsayan ekonominin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu bağlamda; çalışmanın amacı, ödemeler dengesi istatistiklerinin hazırlanması, milli gelir ve girdi-çıktı tablolarının hesaplanması, kalkınma planları, orta vadeli programlar ve yıllık programların hazırlanması, akademik ve bilimsel çalışmaların yapılması, uluslararası kuruluşların, özel sektör kuruluşlarının ve diğer kullanıcıların kendi faaliyet alanlarına ilişkin analiz ve raporlarının hazırlanması için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili standartlarına uygun istatistiklerin, mümkün olduğunca kapsamlı ve zamanlı olarak üretilmesi ve kullanıcılara sunulmasıdır.

Verinin tanımı: Mikro veri seti girişim bazında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirildiği referans dönem, en detaylı ürün bilgisi, ihracat ve ithalatın gerçekleştirildiği ülke bilgisi, ürünlerin kilogram ve yardımcı miktar bilgilerini, ürünlerin ABD Doları, Euro ve Türk Lirası cinsinden değerini, ticari işlemin gerçekleştirildiği ödeme şeklini, malın ülkeye giriş yaptığı veya ülkeden çıktığı gümrük idaresi gibi çok sayıda değişkeni içermekte ve kullanıcıların çok detaylı analizler yapmasına imkan vermektedir.  

100
Yıllık

 • 2021 (10639.36 MB)
  • Dış Ticaret İstatistikleri Genel Ticaret( ay) Mikro Veri Seti, 2021.xls (7075.84 MB)
  • Dış Ticaret İstatistikleri Genel Ticaret (yıl) Mikro Veri Seti, 2021.xls (3563.52 MB)
 • 1 Dosya
  • .xls1
 • 2 kolon
  • Integer38
  • String40

Etkileşim

Görüntüleme

133

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

4

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.