img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

2

Veri Seti Hakkında

İş Kayıtları yıllık çerçeveleri, Gelir İdaresi Başkanlığı sicil kayıtları ana idari kaynak olmak üzere, çeşitli idari kayıtlardan ve TÜİK'in yürüttüğü alan çalışmalarından da elde edilen bilgilerle güncellemelerin yapıldığı, yasal olarak devlet tarafından kayıt altına alınan ve ekonomik faaliyeti ile Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya katkıda bulunan tüm birimlerin; adres, kimlik, tabakalama değişkenleri ve demografik bilgilerinin, AB yönetmelikleri tarafından belirtilen birim ve sınıflandırma tanımlarına uygun olarak güncel yapıda tutulduğu verilerdir. İş kayıtları mikro verisi TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla kullanıcılara sunulmaktadır.

İş Kayıtları Sistemi, yasal olarak devlet tarafından kayıt altına alınan ve ekonomik faaliyeti ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya katkıda bulunan tüm birimlerin; adres, kimlik, tabakalama değişkenleri ve demografik bilgilerinin, idari kayıtların kullanılması ile Avrupa Birliği yönetmelikleri tarafından belirtilen birim ve sınıflama tanımlarına uygun olarak güncel yapıda tutulduğu bir sistemdir. İş Kayıtları Sistemi'nin amaçları aşağıdadır:

·   İdari kaynaklara dayalı bir kayıt sistemi oluşturulması ve güncellenmesi,

·   AB ile ortak birim tanımlarına geçilmesi,

· Girişimlere ait demografik değişkenlerin elde edilmesi ve yayınlanması,

·  Girişim Grupları’nın oluşturularak küresel boyutta inceleme ve karşılaştırma yapılabilmesi,

·     İş istatistikleri ile ilgili tüm çalışmaların omurgası olması


İş Kayıtları yıllık çerçeve mikro verilerinin yer aldığı bu veri setleri, girişim düzeyinde girişimi tanımlayan kimlik değişkeni, ekonomik faaliyeti, ücretli çalışan sayısı, toplam çalışan sayısı, ciro, kuruluş tarihi, kapanış tarihi ve il düzeyinde adres bilgilerini yıllar bazında içermektedir. 


100
Yıllık

 • 2020 (660.0 MB)
  • Yıllık İş Kayıtları Çerçevesi Mikro Veri Seti.2020.sas (660.00 MB)
 • 1 Dosya
  • .sas1
 • 2 kolon
  • Integer7
  • String1

Etkileşim

Görüntüleme

87

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

2

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.