img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

1

Veri Seti Hakkında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılından itibaren her iki yılda bir Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistiklerini yayınlamaktadır. Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri üretiminde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tanım, kapsam ve sınıflamaları, uluslararası yönetmelikler, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır. 2010-2018 referans yılları için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) üretim bilgisi veren ve yeni ruhsat alan tüm maden işletmeleri anket kapsamındadır. 2020 referans yılı için ise referans yılda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) üretim beyan eden maden işletmeleri anket kapsamındadır. (Ham petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyeti hariç, madencilik ve taşocakçılığı sektörünü kapsar. Sadece zenginleştirme yapan tesisler kapsam dışıdır) Bu ankette temel olarak kaynaklarına göre temin edilen su miktarı, alıcı ortamlara göre deşarj edilen atıksu miktarı, atıksuyun arıtılma durumu, işletmelerde bulunan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi tipi, kapasitesi, arıtılan atıksu miktarı ve atık tipine göre, tehlikeli ve tehlikesiz detayında oluşan evsel ve endüstriyel atık miktarı ve bertaraf yöntemlerine ilişkin sorular sorulmaktadır.

Anketin amacı, ulusal ve uluslararası veri ihtiyaçları doğrultusunda maden işletmelerinin temin ettikleri su miktarı, arıtılma durumuna göre deşarj ettikleri atıksu miktarı, arıtma tesisi sayıları ve teknik özellikleri, bertaraf ve geri kazanım yöntemlerine göre atık miktarı bilgilerini derlemek ve kullanıcılara sunmaktır.

100
Yıllık

 • 2020 (2.57 MB)
  • Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri (maden arıtma tesis) Mikro Veri Seti.2020.xlsx (0.03 MB)
  • Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri (maden atık) Mikro Veri Seti.2020.xlsx (0.95 MB)
  • Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri (maden dekapaj) Mikro Veri Seti.2020.xlsx (0.42 MB)
  • Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri (maden deşarj) Mikro Veri Seti.2020.xlsx (0.61 MB)
  • Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri (maden teminsu) Mikro Veri Seti.2020.xlsx (0.56 MB)
 • 1 Dosya
  • .xlsx1
 • 2 kolon
  • Integer27
  • String9

Etkileşim

Görüntüleme

116

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

1

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.