img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

3

Veri Seti Hakkında

Bu mikro veri setinde Mali ve Mali Olmayan Şirketler (2016 yılı referans döneminden önce Sanayi ve Hizmet Kuruluşları şeklinde adlandırılmıştır.) tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan insan kaynağı, harcamalar ve finans kaynaklarına ilişkin bilgi yer almaktadır. Araştırmanın mikro verisi Veri Araştırma Merkezinde (VAM) kullanıcılara sunulmaktadır.

Çalışmanın Amacı:

AR-GE istatistikleri ekonomik büyüme ve verimlilik, bilim, sanayi ve sosyal politikalarla ilgilenen karar alıcılara politika belirlemelerinde vazgeçilmez bir araç olup, genel ekonomik istatistiklerin bir parçasıdır. Bilgiye dayalı ekonomiler AR-GE ve yenilik sistemine giderek daha fazla ilgi göstermektedir. Bu nedenle AR-GE istatistiklerini geliştirme ve daha ayrıntılı veri toplamak başta olmak üzere, çeşitli yönetim bilimsel öneri ve ilkeleri güçlendirme en başta gelen amaçlardandır. AR-GE çalışmaları ile ulusal ve uluslararası raporlarda kullanılmak üzere sektörler, sanayiler, bilimsel alanlar ve diğer sınıflandırma kategorilerinde AR-GE faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan insan gücü ve finansal kaynaklar ile yapılan harcamaların tespiti amaçlanmaktadır.

Verinin tanımı:

Çalışmada Ar-Ge yapan tüm girişimlerin, Ar-Ge çalışmalarını yürüten insan kaynağının eğitim, yaş gibi özellikleri, Ar-Ge çalışmalarına ayrılan süre, insan kaynağı için yapılan harcamalar ve harcama türleri, Ar-Ge harcamalarına ayrılan bütçe verileri elde edilmektedir.

AR-GE istatistikleri, OECD üyesi ülkelerin istatistik sisteminin bir parçası durumunda olup, OECD tarafından hazırlanan Frascati Kılavuzuna uygun olarak OECD üyesi olan ülkemizde de derlenmektedir. Frascati Kılavuzunda AR-GE verilerinin derlenmesi ve yorumlanması ile ilgili öneriler ve ilkeler yer almaktadır.


100
Yıllık

 • 2020 (7.91 MB)
  • Mali ve Mali Olmayan Şirketler Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması (arge il mikroveri) Mikro Veri Seti.2020.xlsx (0.40 MB)
  • Mali ve Mali Olmayan Şirketler Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması (arge mikroveri) Mikro Veri Seti.2020.xlsx (7.51 MB)
 • 1 Dosya
  • .xlsx1
 • 2 kolon
  • Integer253
  • String3

Etkileşim

Görüntüleme

103

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

3

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.