img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

Veri Seti Hakkında

Girişimlerde Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri çalışması internet üzerinden anket yoluyla girişim merkezlerinden derlenen, girişimin çevresel faaliyet konularının, çevresel faaliyetlerde çalışan personel sayısının, bu personellere yapılan ödemelerin, çevre koruma faaliyeti kapsamında yaptığı cari ve yatırım harcamaları ile çevresel gelirlerin sorulduğu bir araştırmadır. İlki 2007 yılında derlenen bu çalışma her yıl yürütülmektedir (2011 yılı hariç). Bu CD, 2016 Girişimlerde Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri araştırmasına ilişkin veri kılavuzunu, metodolojik bilgileri ve özet tabloları içermektedir. Araştırmanın mikro verisi TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla kullanıcılara sunulmaktadır.

Çalışmanın amacı karar alıcılara çevre politikaları için gerekli olan verileri Avrupa Birliği Müktesebatına uygun ve uluslararası kıyaslamalara imkan verecek şekilde derleme amacıyla, girişimlerin çevresel faaliyet konularının, çevresel faaliyetlerde çalışan personelin kadın ve erkek ayrımında sayılarının, girişimlerin çevresel harcamalarının ve gelirlerinin tespit edilmesidir.

Çevresel faaliyetler amaçlarına göre iki kategoride sınıflandırılmaktadır:

1. Çevre koruma faaliyetleri; temel amacı kirliliğin ve diğer çevresel bozulmaların önlenmesi, azaltılması ve ortadan kaldırılması olan tüm faaliyetlerdir.

2. Kaynak yönetimi faaliyetleri; temel amacı doğal kaynak stoklarının korunması, tükenmesinin önlenmesi ve dolayısıyla sürdürülebilirliğinin sağlanması olan tüm faaliyetlerdir.

Çevre koruma harcamaları, kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve ortadan kaldırılması ile diğer çevresel bozulmalarla ilgili yapılan tüm faaliyetler ve eylemler için ayrılan ekonomik kaynakları içerir. Bu faaliyet ve eylemler, çevresel bozulmalar sonrası yapılan iyileştirme faaliyetlerini de kapsar.

Çevre koruma faaliyetleri dışındaki tüm faaliyetler kapsam dışındadır. Bu çerçevede, çevresel ürünlerin toptan ve perakende ticareti, toplu taşımacılığın geliştirilmesi, çevreye faydalı olsa da hijyenik gereklilikler gibi çevresel olmayan faaliyetler için yapılan harcamalar, çevre koruma harcamalarına dahil değildir. Buna ek olarak tüm kaynak yönetimi faaliyetleri de kapsam dışındadır.

100
Yıllık

 • 2016 (5.55 MB)
  • Girişimlerde Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri (İş Sektör İstihdam) Mikro Veri Seti, 2016.xls (3.60 MB)
  • Girişimlerde Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri (İş Sektör Adres) Mikro Veri Seti, 2016.xls (1.05 MB)
  • Girişimlerde Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri (İş Sektör Gelir) Mikro Veri Seti, 2016.xls (0.39 MB)
  • Girişimlerde Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri (İş Sektör Harcama) Mikro Veri Seti, 2016.xls (0.51 MB)
 • 1 Dosya
  • .xls1
 • 2 kolon
  • Integer55
  • String8

Etkileşim

Görüntüleme

163

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

0

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.