img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

458 gün önce güncellendi

3

Veri Seti Hakkında

Uluslararası hizmet ticareti (UHT), yerleşik ve yerleşik olmayan gerçek veya tüzel kişiler arasında gerçekleşen hizmet ticaretidir. Uluslararası hizmet ticareti, uluslararası mal ticareti gibi dış ticaretin ana unsurudur. Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (UHTİ), Türkiye'de yerleşiklerin gerçekleştirdikleri ihracat ve ithalatın ülke ve hizmet türlerine göre değerlerini içermektedir. UHTİ, Uluslararası standartlarda, Avrupa Birliği mevzuatına ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2016 referans yılından itibaren derlenmekte ve yayımlanmaktadır. Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı (6. sürüm) ve Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri El Kitabında (2010) belirlenen esaslar uygulanmaktadır. UHTİ mikro verisi istatistiklerin metodolojisi ile beraber Veri Araştırma Merkezinde araştırmacıların kullanımına sunulmaktadır.

Çalışmanın Amacı:

Türkiye'de yerleşik olup uluslararası hizmet ticareti yapan girişimlerin ihracat ve ithalat bilgilerini ticaret yaptıkları ülkelere ve hizmet türlerine göre derlemek, uluslararası anlaşmaların yapılması ve yatırımların planlanmasına olanak sağlayacak veri ve bilgiler elde etmek, ödemeler dengesinde ihtiyaç duyulan hizmet ihracatı ve ithalatı bilgisini derlemek, küreselleşme göstergeleri için veri sağlamak, ekonomik ve sosyal kararlara ışık tutacak bilgileri elde etmek ve çeşitli araştırmalara veri hazırlamak, uluslararası istatistiksel karşılaştırmaların yapılmasına olanak sağlamak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların talep ettikleri istatistikleri derlemek ve Avrupa Birliği Yapısal İş İstatistikleri mevzuatlarına uyumlu bilgi derlemektir.

Verinin Tanımı:

Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (UHTİ): Yerleşik ve yerleşik olmayan birimler arasındaki tüm hizmetlerin ihracat ve ithalatının hizmet türleri ve ülke ayrımında değerlerini içeren istatistiklerdir.

100
Yıllık

 • 2016 (73.50 MB)
  • Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri Mikro Veri Seti.2016.xlsx (73.50 MB)
 • 1 Dosya
  • .xlsx1
 • 2 kolon
  • Integer5
  • String4

Etkileşim

Görüntüleme

177

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

3

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.