img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

631 gün önce güncellendi

4

Veri Seti Hakkında

Bu veri seti, Hanehalkı Bütçe Anketi'nin tüketim harcamasına ait üç yıllık birleştirilmiş mikro verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve verinin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. Hanehalkı Bütçe Araştırması verilerinden bölge bazında tahmin üretmek üzere 2020, 2021 ve 2022 yıllarında araştırmanın uygulandığı örnek hanelerin tamamı birleştirilmiş; bu aşamada 2020 ve 2021 yıllarındaki harcama değerleri 2022 yılının ilgili ayındaki fiyatlarına çekilmiştir.

Gelişen ve sürekli değişen bir sosyo-ekonomik yapı içinde bulunan ülkemizde, bireylerin ve bunların oluşturduğu hanehalkının tüketim harcamalarını, gelir düzeylerini, sosyo-ekonomik kesimler ve bölgelere göre ortaya çıkaran çalışmalar “Hanehalkı Bütçe Anketleri”dir.

Hanehalkı bütçe anketinden elde edilen tüketim harcamaları bilgileri ile; tüketici fiyat endekslerinde kullanılacak maddelerin seçimi ve temel yıl ağırlıklarının  elde edilmesi, hanelerin tüketim kalıplarında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin izlenmesi, milli gelir hesaplamalarında özel nihai tüketim harcamaları tahminlerine yardımcı olacak verilerin  derlenmesi, yoksulluk sınırının belirlenmesi, asgari ücret tespit çalışmaları vb. diğer sosyo-ekonomik analizler için gerekli verilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye genelini kapsayan ilk araştırmalar, 1987 ve 1994 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2002 yılından itibaren yıllık olarak hanehalkı bütçe anketleri uygulamaktadır. 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi, Türkiye genelinde her ay değişen 800, yıl boyunca toplam 9 600 örnek hanehalkına uygulanmıştır. 2003 Hanehalkı Bütçe Anketi, 1 Ocak -31 Aralık 2003 tarihleri arasında her ay değişen 2 160, yıl boyunca toplam 25 920 örnek hanehalkına uygulanmıştır. 2004-2008 Hanehalkı Bütçe Anketleri ise her ay değişen 720, yıl boyunca toplam 8 640 örnek hanehalkına uygulanmıştır. 2009 yılından itibaren ise örneklem hacmi (ikame yaklaşımı yerine cevapsızlık düzeAltmesi uygulamasına geçilmesiyle) artırılarak aylık 1 296, yıllık 15 552 hanehalkına anket uygulanmaktadır.

Hanehalkı Bütçe Anketi’nin örnekleme yapısı gereğince; yıllık anket sonuçlarından 2004-2013 döneminde Türkiye geneli ile kırsal ve kentsel yerler ayrımında, 2014 yılından itibaren sadece Türkiye genelinde tahminler üretilmesi mümkün olmaktadır.

2019 Hanehalkı Bütçe Anketi’ne ait Mikro Veride 3 adet veri seti yer almaktadır:

Hane Veri Seti içerisinde hanehalkına ait konut bilgileri, sahip olunan eşyalar, sahip olunan ulaştırma araçları, sahip olunan gayrimenkuller vb. bilgiler yer almaktadır.

Fert Veri Seti içerisinde hanehalkı bileşimi, çalışma durumu, istihdam bilgileri, gelir türleri, gelir durumu vb. bilgiler yer almaktadır.

Tüketim  Veri Seti içerisinde harcama alt grup kodu, değer (TL) vb. bilgiler yer almaktadır.

100
Yıllık

 • 2017-2018-2019 (80 MB)
  • Hanehalkı Bütçe Araştırması Tüketim Harcamaları Birleşik Mikro Veri Seti, 2017-2018-2019.xlsx (80.00 MB)
 • 1 Dosya
  • .xlsx 1
 • 2 kolon
  • Integer6
  • String2

Etkileşim

Görüntüleme

338

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

4

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.