img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

2

Veri Seti Hakkında

Bu çalışma ile 2009-2020 yılları arasında idari kayıtlara dayalı olarak Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev.2 'ye göre girişim sayısı, istihdam ve ödemeler, toplam mal ve hizmet satın alışları, ciro, üretim değeri, faktör maliyetiyle katma değer, üzerinde değişiklik yapılmadan satılmak üzere alınan mal ve hizmetlerin satın alışları, stok değişimleri, Türkiye geneli ve büyüklük gruplarına ait bilgiler verilmektedir. Araştırmanın mikro verisi ise Veri Araştırma Merkezinde (VAM) kullanıcılara sunulmaktadır.

Çalışmanın amacı: Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişmeleri belirlemek ve ekonominin önemli bir bölümünü oluşturan sanayi ve hizmet sektöründeki girişimlerinin yapısını izlemek, karar organlarının alacağı ekonomik ve sosyal tedbirlere ışık tutacak bilgileri elde etmek ve çeşitli araştırmalara veri hazırlamak, uluslararası istatistiksel karşılaştırmaların yapılmasına olanak sağlamak ve Avrupa Birliği Yapısal İş İstatistikleri mevzuatlarına uyumlu sektör bazında bilgi derlemek amacıyla üretilmektedir.

Verinin tanımı: Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri verisi, Girişim bazında, Madencilik ve taş ocakçılığı, İmalat, Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri,  İnşaat, Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, Ulaştırma ve depolama, Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, Bilgi ve iletişim, Gayrimenkul faaliyetleri,  Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, İdari ve destek hizmet faaliyetleri, Eğitim, İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ve Diğer hizmet faaliyetlerinden rakamlar derleyerek sektörlere ait yıllar itibari ile değişimi kullanıcılara sunmaktadır.

100
Yıllık

 • 2020 (282.00 MB)
  • Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Mikro Veri Seti.2020.sas (282.00 MB)
 • 1 Dosya
  • .sas1
 • 2 kolon
  • Integer15
  • String2

Etkileşim

Görüntüleme

93

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

2

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.