img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

Veri Seti Hakkında

EUROSTAT'ın başlattığı uluslararası karşılaştırılabilir nitelikte zaman kullanım anketi çalışmaları kapsamında yer alan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilki 1 Ocak - 31 Aralık 2006 döneminde gerçekleştirilen Zaman Kullanım Araştırmasının ikinci uygulaması 1 Ağustos 2014 - 31 Temmuz 2015 döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada bir çalışma ayı dört hafta olmak üzere 13 çalışma ayı boyunca ortalama 880 hanehalkında olmak üzere Türkiye genelinde toplam 11 440 örnek hane ile anket uygulanmıştır. Ankette 10 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlerin, bir hafta içi ve bir de hafta sonu olmak üzere iki günde 24 saat boyunca yaptığı tüm günlük faaliyetlerini 10'ar dakikalık aralıklarla hazırlanan günlüklere kaydetmeleri yoluyla bilgiler derlenmiştir. Bu mikro veri setinde, araştırmadan elde edilen cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma durumu gibi fert özellikleri ile hanehalkının gelir grubu, konutun özellikleri gibi değişkenlere göre bireylerin zaman kullanım durumunun analiz edilmesini sağlayacak mikro veriler ve değişkenlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Mikro veri setine 02.08.2016 tarihinde Hanehalkı Bileşimi Değişkenlerine ait veri seti ilave edilmiştir.

Zaman Kullanım Araştırması ile; kişilerin gün boyunca zamanlarını nasıl kullandıklarının araştırılması, cinsiyet, yaş grubu, çalışma durumu vb. karakteristiklere göre çeşitli nüfus gruplarında zaman kullanımı konusunda oluşan farklılıkların belirlenmesi, ulusal hesaplarda gayri safi yurtiçi hasıla tahminlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak verilerin elde edilmesi, zaman kullanımı konusunda uluslararası karşılaştırılabilir nitelikte veriler elde edilmesi
amaçlanmaktadır.

Ankette 10 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlerin, bir hafta içi ve bir de hafta sonu olmak üzere iki günde 24 saat boyunca yaptığı tüm günlük faaliyetlerini 10'ar dakikalık aralıklarla hazırlanan günlüklere kaydetmeleri yoluyla bilgiler derlenmiştir. 

Mikroveri setinde, araştırmadan elde edilen cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma durumu gibi fert özellikleri ile hanehalkının gelir grubu, konutun özellikleri gibi değişkenlere göre bireylerin zaman kullanım durumunun analiz edilmesini sağlayacak mikro veriler ve değişkenlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

100
Yıllık

 • 2014-2015 (104.66 MB)
  • Zaman Kullanım Araştırması (Fert) Mikro Veri Seti.2014-2015.csv (10.43 MB)
  • Zaman Kullanım Araştırması (Günlükler) Mikro Veri Seti.2014-2015.csv (92.00 MB)
  • Zaman Kullanım Araştırması (Hane Bilişim) Mikro Veri Seti.2014-2015.csv (0.69 MB)
  • Zaman Kullanım Araştırması (Hane) Mikro Veri Seti.2014-2015.csv (1.54 MB)
 • 1 Dosya
  • .csv1
 • 2 kolon
  • Integer415
  • String11

Etkileşim

Görüntüleme

80

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

0

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.