img

Veri Setleri

img
B Grubu
2 Dosya
Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Mikro Veri Seti, - 2014
Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, kadınların yaşadığı aile içi şiddetin yaygınlığı, şiddet biçimleri, neden ve sonuçları ile risk faktörlerinin anlaşılması amacıyla ülke çapında yürütülmüş en kapsamlı araştırmadır. Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde şiddetle mücadele için gerekli temel ve ayrıntılı güncel bilgileri elde etmektir. Bu alanda ülke genelini temsil eden ve Resmi İstatistik Programına dahil edilen ilk araştırma 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri'nin içinde olduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülmüştür. 2014 yılında yürütülen "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması" ise benzer biçimde ülke genelini temsil eden ikinci araştırmadır. Niceliksel araştırma örneği Türkiye, 12 coğrafi bölge ve kır-kent yerleşim alanlarını temsil edecek şekilde 15 084 haneden oluşmuş olup 2014 yılında, bu haneler eğitilmiş görüşmeciler tarafından ziyaret edilerek, evlenmiş ve 15-59 yaşlar arasındaki kadınlarla yüz yüze görüşülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen veriler, kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılacak müdahalelerin planlanmasının yanında, insan hakları ihlalinin bu en kötü şekli mücadelede Türkiye'nin sağladığı gelişmeleri takip etmek için de bir dayanak oluşturulmasında oldukça önemli olacaktır.

Etiketler

Dosya Tipi

Dosya Boyutu

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.