img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
  • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

Veri Seti Hakkında

Türkiye'de özürlülere ilişkin bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı ile işbirliğinde Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilk kez Türkiye Özürlüler Araştırması uygulanmıştır. Araştırmada özürlü nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durumu, işgücü durumu, sosyal güvenlik durumu ile kurum ve kuruluşlardan beklentilerine ilişkin bilgiler derlenmiştir. Araştırmada, özürlü nüfusun, özür türlerine ilişkin olarak özrün ortaya çıkış zamanı, nedeni, derecesi, özürlünün cihaz kullanma ve tedavi olma durumlarına ilişkin bilgiler derlenmiştir. Bu araştırmada, ayrıca, ilk kez Türkiye'de süreğen hastalığa sahip olan nüfus belirlenerek bu nüfusun temel niteliklerine ilişkin bilgiler de elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçları Türkiye, yedi coğrafi bölge ve kent-kır bazında kullanıcıya sunulmaktadır.

Çalışmanın Amacı: Ülkemizdeki özürlülerin sayısal büyüklükleri, sosyo-ekonomik nitelikleri, yaşadıkları sorunlar ve toplumdan beklentileri konusundaki bilgi ve veri eksikliğini gidermek amacıyla yapılmıştır.

Verinin Tanımı: Araştırmada, Türkiye’de özürlülerin sayısı, oranı, sosyo-ekonomik yapısı, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar, beklentileri, özürlülük türü, özrün oluş sebebi, bölgesel farklılıkların belirlenmesi ile süreğen hastalığa sahip olma oranları ölçülmeye çalışılmıştır.

100
Yıllık

  • 1 (116.97 MB)
    • Türkiye Özürlüler Araştırması Mikro Veri Seti.1.sav (116.97 MB)
  • 1 Dosya
    • .sav1
  • 1 kolon
    • Integer311

Etkileşim

Görüntüleme

63

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

0

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.