img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
  • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

1

Veri Seti Hakkında

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, kadınların yaşadığı aile içi şiddetin yaygınlığı, şiddet biçimleri, neden ve sonuçları ile risk faktörlerinin anlaşılması amacıyla ülke çapında yürütülmüş en kapsamlı araştırmadır. Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde şiddetle mücadele için gerekli temel ve ayrıntılı güncel bilgileri elde etmektir. Bu alanda ülke genelini temsil eden ve Resmi İstatistik Programına dahil edilen ilk araştırma 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri'nin içinde olduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülmüştür. 2014 yılında yürütülen "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması" ise benzer biçimde ülke genelini temsil eden ikinci araştırmadır. Niceliksel araştırma örneği Türkiye, 12 coğrafi bölge ve kır-kent yerleşim alanlarını temsil edecek şekilde 15 084 haneden oluşmuş olup 2014 yılında, bu haneler eğitilmiş görüşmeciler tarafından ziyaret edilerek, evlenmiş ve 15-59 yaşlar arasındaki kadınlarla yüz yüze görüşülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen veriler, kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılacak müdahalelerin planlanmasının yanında, insan hakları ihlalinin bu en kötü şekli mücadelede Türkiye'nin sağladığı gelişmeleri takip etmek için de bir dayanak oluşturulmasında oldukça önemli olacaktır.

Çalışmanın amaçları aşağıda belirtilmiştir:

- Kadına yönelik aile içi şiddetle etkili biçimde mücadele etmek üzere kapsayıcı politika ve programların temelini oluşturacak ulusal düzeyde veri elde etmek

- Akademisyenlere, öğrencilere ve toplumun diğer gruplarına kadına yönelik şiddet konusunda veri sağlamak 

- Araştırma sonuçlarını, 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın sonuçları ile karşılaştırmak ve şiddet yaygınlığındaki farklılaşmayı ortaya koymak

- Şiddetle mücadele alanında yasal düzenlemelere yönelik sorunları tespit etmek (özellikle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulamasına ilişkin sorunlar), yasal düzenlemeler ile uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında şiddet mağdurları, şiddet uygulayanlar ve yasalarla ilgili düzenlemelerde görev alan profesyonellerin sorun alanlarına ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini ortaya koymak, mevcut politika ve mevzuatı değerlendirmektir.

Verinin Tanımı: Veri seti temel değişkenleri aşağıda belirtilmiştir. Açıklamaları tanımlar bölümünde (3.4) yer almaktadır.

Kadına yönelik şiddet, eş(ler) veya birlikte olduğu erkek(ler) tarafından kadına yönelik fiziksel, ağır derecede fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik şiddet/istismar, eş(ler) veya birlikte olduğu erkek(ler) dışındakilerden kadına yönelik fiziksel, cinsel, duygusal şiddet/istismar, çocukluk döneminde cinsel istismar, eğitimin/çalışmanın engellenmesi, ısrarlı takip, erken evlilik.

100
Yıllık

  • 2014 (116.66 MB)
    • Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması (KYAS_ww) Mikro Veri Seti.2014.csv (84.10 MB)
    • Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması (KYAS_hh) Mikro Veri Seti.2014.csv (32.56 MB)
  • 1 Dosya
    • .csv1

Etkileşim

Görüntüleme

99

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

1

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.