img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

2

Veri Seti Hakkında

2020 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro veri seti; hane ve fert ayrımında ham verileri, metodolojik bilgi ve mikro verinin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. Mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin de yapılması mümkündür. İlki 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi'nde ek bir modül olarak uygulanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2004 yılından itibaren yıllık olarak bağımsız bir araştırma olarak gerçekleştirilmektedir. Yaşam Memnuniyeti Araştırması, sadece 2013 yılında il düzeyinde tahmin üretmek üzere gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları ile Türkiye toplamı düzeyinde tahmin üretilebilmektedir.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması; bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değerlerini, temel yaşam alanlarındaki (sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, çalışma hayatı, kişisel güvenlik, adalet hizmetleri, kişisel gelişim, geleceğe yönelik umutları vb.) memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyini ölçmeyi hedefleyen bir araştırmadır. Araştırma toplumsal içerikli ve aynı zamanda öznel öğeler içeren ilk araştırma olma özelliğini taşımaktadır.

100
Yıllık

 • 2021 (5.15 MB)
  • Yaşam Memnuniyeti Araştırması (Hane) Mikro Veri Seti.2021.csv (0.59 MB)
  • Yaşam Memnuniyeti Araştırması (Fert) Mikro Veri Seti.2021.csv (4.56 MB)
 • 1 Dosya
  • .csv1
 • 2 kolon
  • Integer314
  • String3

Etkileşim

Görüntüleme

107

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

2

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.