img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

Veri Seti Hakkında

Hayat boyu öğrenme kapsamında, yetişkin eğitimi ve öğrenimine ilişkin bilgi taleplerinin artmasıyla, istatistikî bir çerçeve oluşturulması amacıyla uluslararası düzeyde Yetişkin Eğitimi Araştırması geliştirilmiştir. İlk olarak, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle eş zamanlı ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) metodolojisine uygun olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2007 yılında gerçekleştirilen bu araştırmanın ikincisi 2012 yılında üçüncüsü 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu mikro veri setinde; yetişkin eğitimine katılan ve katılmayan bireylerin sosyo-ekonomik ve demografik profilinin çıkarılması, bireylerin aldığı eğitimin çeşidi, süresi vb. bilgilere ulaşılması, işverenin yetişkin eğitimi faaliyetleri sürecindeki konumu ile eğitim almak istediği halde alamayan bireylerin önündeki engellerin belirlenmesine yönelik kapsamlı veriler de yer almaktadır.

Çalışmanın Amaçları:

 • Yetişkin eğitim ve öğrenim faaliyetlerine katılanlar ile katılmayanlar arasındaki farkın ve katılım oranının belirlenmesi,
 • Yetişkin eğitimine katılan ve katılmayan bireylerin sosyo-ekonomik ve demografik profilinin çıkarılması,
 • Bireylerin aldığı eğitimin çeşidi, süresi vb. bilgilere ulaşılması,
 • İşverenin yetişkin eğitimi faaliyetleri sürecindeki konumu,
 • Eğitim almak istediği halde alamayan bireylerin önündeki engellerin belirlenmesi,

olarak özetlenebilir.


Verinin Tanımı:

Yetişkin Eğitimi Araştırması, hanehalkına ilişkin genel bilgiler, hanehalkı fertlerinin kişisel nitelikleri, istihdam durumu, anne ve babanın eğitim durumu ve doğum yeri, eğitim ve öğretime katılım durumu (örgün ve yaygın eğitim), eğitim ve öğretime katılımda karşılaşılan engeller (örgün ve yaygın eğitim), gayri resmi öğrenme ve yabancı dil becerisi gibi temel değişkenler için veri sağlamaktadır.

100
Yıllık

 • 2016 (9.93 MB)
  • Yetişkin Eğitimi Araştırması Mikro Veri Seti.2016.csv (9.93 MB)
 • 1 Dosya
  • .csv1
 • 2 kolon
  • Integer144
  • String10

Etkileşim

Görüntüleme

87

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

0

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.