img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
  • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

1

Veri Seti Hakkında

Ülkemizde, yerleşim yerlerine göre nüfus büyüklüklerinin tespit edilmesi, nüfusun demografik, sosyal ve ekonomik nitelikleri ile konutlara ilişkin bilgilerin elde edilmesi amacıyla ilki 1927 yılında olmak üzere 1935 ile 1990 yılları arasında düzenli olarak sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda nüfus sayımları uygulanmıştır. 1990 yılından sonra ise nüfus sayımının sonu sıfır ile biten yıllarda uygulanması kanunla belirlenmiş ve bu kapsamda 22 Ekim 2000 tarihinde ülkemizde 14. Genel Nüfus Sayımı gerçekleştirilmiştir. Bu yayında, mikro veri kullanıcılarının ihtiyaç duyacakları; 1985, 1990 ve 2000 Genel Nüfus Sayımlarının %5 örneklem mikro verisi kullanımına ilişkin sözleşme bilgileri, veri kılavuzu, meta veri, özet tablolar, tablo ölçütleri ve ilgili linkler yer almaktadır.

Çalışmanın amacı: Sayımın uygulama tarihinde ülke sınırları içinde bulunan nüfusun büyüklüğünü, idari bölünüşe göre dağılımını ve başlıca demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini tam ve doğru olarak tespit etmektir.

Nüfus: Belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Geleneksel nüfus sayımında, sayım günü ülkemiz sınırları içinde bulunan tüm nüfusun sayımı yapılmaktadır. Kullanılan nüfus tanımı gereği (de facto nüfus tanımı) sayım günü kişiler nerede bulunuyorlar ise orada sayıma tabii tutulmaktadırlar.

Şehir nüfusu: İl ve ilçe merkezleri belediye sınırları içindeki nüfustur.

Köy nüfusu: Bucak ve köylerdeki nüfustur.

100
Yıllık

  • 2000 (474.68 MB)
    • Genel Nüfus Sayımı Mikro Veri Seti, 2000.txt (474.68 MB)
  • 1 Dosya
    • .txt1
  • 1 kolon
    • Integer63

Etkileşim

Görüntüleme

119

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

1

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.