img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

3

Veri Seti Hakkında

Bu mikro veri setinde, 2020 yılı işgücü araştırması yıllık mikro verilerinin yanısıra, tablolaştırılmış özet sonuçlar, metodolojik bilgi ve mikro veri setinin kullanım esaslarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Hanehalkı işgücü anketi yıllık sonuçları İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey ve 2. Düzey için verilebilmektedir. İşgücü araştırmasında, anket tasarımı, alan uygulaması, iş arama süresi kriteri, projeksiyon ve idari bölünüş farklılıklarını yansıtan yeni düzenlemeler elde edilen göstergelerin 2014 yılı öncesindeki veri seteri ile farklılaşmasına yol açmış ve karşılaştırılabilirliğini ortadan kaldırmıştır. Veri seti işgücü sorularının kapsamını oluşturan 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere ait bilgileri içermektedir. İki bin beş yüz kişiden az gözlem değerlerinde örnek büyüklüğü güvenilir tahminler için yeterli olmamaktadır.

Çalışmanın Amacı: Ülkedeki işgücü yapısını ortaya koyarak, istihdam politikalarının geliştirilmesinde karar alıcılara, politika yapıcılara, bilimsel faaliyetlere girdi sağlamak amacıyla akademisyenlere, araştırmacılara ve toplumun diğer kesimlerine gerekli verileri sağlamaktır.

Verinin Tanımı: İşgücü İstatistikleri, istihdam edilenlerin; iktisadi faaliyet, meslek, işteki durum ve çalışma süresi, işsizlerin ise; iş arama süresi ve aradıkları meslek (ya da iş) ve benzer özellikleri hakkında bilgi derleyerek ülkedeki işgücü yapısını ortaya koymaktadır.


100
Yıllık

 • 2021 (120.80 MB)
  • İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti.2021.csv (120.80 MB)
 • 1 Dosya
  • .csv1
 • 2 kolon
  • Integer90
  • String9

Etkileşim

Görüntüleme

206

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

3

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.