img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

2

Veri Seti Hakkında

Su ürünleri istatistikleri, deniz ürünleri ile iç su (tatlısu) ve yetiştiricilik bilgilerinden oluşmaktadır. 2014 yılından itibaren deniz balıkları ve diğer deniz ürünleri üretimine ait istatistikler, büyük balıkçılara aylık ve küçük balıkçılara sezonluk olarak uygulanan Aylık Büyük Balıkçı ve Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Anketleri ile derlenmektedir. Gemi özellikleri ve ekonomik yapıya ait istatistikler ise Yıllık Deniz Ürünleri Anketi ile derlenmektedir. Araştırmanın mikro verisi TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla kullanıcılara sunulmaktadır. İlgili mikro veri seti, 2020 yılı Aylık-Sezonluk Deniz Ürünleri Avcılığı ile Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi ile derlenen değişkenleri kapsamaktadır.

Çalışmanın Amacı:

Su Ürünleri İstatistikleri, aylık, sezonluk ve yıllık bazda yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. Ülkemiz milli gelir ve milli muhasebe hesaplarında kullanılacak su ürünleri verilerini derlemek, balıkçılık sektörünün durumunu belirleyecek plan ve yıllık programlarda kullanılacak bilgileri elde etmek, su ürünlerine ait miktar, fiyat ve değerleri derlemek, deniz balıkçılığında kullanılan araçların ve av malzemelerinin özellikleri hakkında bilgi derlemek, deniz balıkçılığı faaliyetleri için yapılan yatırımlar ve giderler ile deniz balıkçılığında çalışanların sayısı, çalıştıkları gün ve ödenen ücretlerini saptamak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Aylık Büyük Balıkçı ve  Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi Değişkenleri

  -Gemilerin aktivite bilgisi
  -Avlanılan deniz ürünleri miktar ve fiyatları
  -Üretim dağılımı

   -Pazarlama bilgisi
Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi Değişkenleri
Gemi özellikleri
Gemi değeri
Çalışan sayıları ve yapılan ödemeler
Yaş, cinsiyet ve çalışma zamanlarına göre çalışan sayıları
Harcamalar

Sermaye yatırımları ve satışlar


100
Yıllık

 • 2021 (10 MB)
  • Su Ürünleri İstatistikleri (deniz balıkçılık üretim) Mikro Veri Seti.2021.xlsx (4.97 MB)
  • Su Ürünleri İstatistikleri (yıllık deniz mikroveri) Mikro Veri Seti.2021.xlsx (5.03 MB)
 • 1 Dosya
  • .xlsx1
 • 2 kolon
  • Integer63
  • String4

Etkileşim

Görüntüleme

88

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

2

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.