img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

29.11.2022 tarihinde eklendi

2

Veri Seti Hakkında

Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, 2004 yılında uygulanmaya başlanan bu araştırma ile Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümüne yönelik strateji ve eylem planlarının izlenmesi amacıyla Avrupa Birliği ile karşılaştırılabilir göstergeler üretilmektedir. Bu kapsamda Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1'e göre 12 bölge bazında, hanelerin Internet erişim imkanı, kullanılan Internet bağlantı türleri ile bireylerin, yaş, cinsiyet, eğitim ve işgücü durumlarına göre bilgisayar ve Internet kullanımları gibi göstergelere ilişkin mikro veriler, MS EXCEL ve CSV formatları ile sunulmaktadır. Bu araştırmanın mikro verisi, Mikro Veri Seti içerisinde yer almaktadır. Veri kılavuzu, anketin amaç, kapsam ve yöntemi, değişken tanım ve kavramları ile metodolojik açıklamalar bu Mikro Veri Seti içerisinde yer almaktadır.


Amaç:

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri araştırması, hanelerde ve bireylerde sahip olunan bilgi ve iletişim teknolojileri ile bunların kullanımları hakkında bilgi derlemek amacıyla 2004 yılından itibaren uygulanmakta olup, söz konusu teknolojilerin kullanımı hakkında bilgi veren temel veri kaynağıdır. (Araştırma 2006 yılında gerçekleştirilmemiştir.)
 
Bu araştırma ile aşağıdaki alanlarda veri derlenmektedir:
 

 • Hanelerde bulunan bilgi ve iletişim teknolojileri,
 • Bireylerin ve/veya hanehalklarının bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) erişimi ve kullanımı
 • İnternetin ve diğer elektronik ağların bireyler tarafından ve/veya hanelerde farklı amaçlarla kullanılması,
 • BİT ve İnternet kullanımının önündeki engeller,
 • e-Ticaret
 • e-Devlet uygulamaları
 • Bilişim güvenliği 

Her yıl tüm başlıklar kapsanmamaktadır. İhtiyaca göre bazı yeni başlıklara yer verilmekte iken bazılarına ara verilebilmektedir.

100
Yıllık

 • 2022 (16.7 MB)
  • Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (Fert) Mikro Veri Seti.2022.xlsx (15.87 MB)
  • Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (Hane) Mikro Veri Seti.2022.xlsx (0.83 MB)
 • 1 Dosya
  • .xlsx1
 • 2 kolon
  • Integer159
  • String3

Etkileşim

Görüntüleme

139

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

2

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.