img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

631 gün önce güncellendi

4

Veri Seti Hakkında

Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında, 2006 yılında uygulanmaya başlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılabilir gelir dağılımı, göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve sosyal dışlanma konularında veri üretmek amaçlanmaktadır. Alan uygulamasının her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiği ve panel anket yönteminin kullanıldığı araştırmada, örnek fertler 4 yıl boyunca izlenmektedir. Araştırmadan, kesit ve panel olmak üzere her yıl iki veri seti elde edilmektedir. 2020 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması panel mikro verileri, CSV olarak hazırlanan veri setini, veri kılavuzunu ve metodolojik bilgileri içermektedir.

2006 yılından itibaren, Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında, Türkiye’de gelirin hanehalkları ve fertler arasındaki dağılımını ortaya koymak, insanların yaşam koşullarını, sosyal dışlanma ve yoksulluğu ölçmek “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA)” uygulanmaya başlanmıştır. Alan uygulamasının her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiği ve “panel anket” yönteminin kullanıldığı araştırma ile Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılabilir gelir dağılımı, gelire dayalı göreli yoksulluk, yaşam koşulları ve sosyal dışlanma konularında veri üretmek amaçlanmaktadır. Araştırmada örnek fertler 4 yıl boyunca izlenmektedir. Araştırmadan her yıl kesit ve panel veri olmak üzere iki veri seti elde edilmektedir. 

GYKA, ülkedeki gelir dağılımına, yoksulluğun düzeyi ve kompozisyonuna, yaşam koşullarına ve sosyal dışlanmaya yönelik bilgilerin derlenmesinde önemli bir kaynak olma niteliği taşımaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bilgilerle aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:

 • Ülkede gelir ne kadar eşit dağılıyor ve önceki yıllara göre ne tür değişiklik gösteriyor?
 • Ülkede ne kadar yoksul insan bulunuyor ve bunun bölgesel dağılımı nedir? Bunun önceki yıllara göre durumu nedir?
 • Kimler yoksul? Zaman itibarıyla bir değişiklik söz konusu mu?
 • Yoksul ve zenginler arasındaki bu farklılık zamanla nasıl bir değişim gösteriyor?
 • Kişisel gelirler nasıl bir değişim veya geçiş gösteriyor? Bu değişimin yönü karakteristiklere ve koşullara bağlı olarak nasıl değişiyor, azalıyor mu, artıyor mu? 
 • Kimler sosyal dışlanma sorunu ve sürekli yoksulluk riski ile karşı karşıya?
 • Maddi yoksunluğun Türkiye’deki boyutu nedir?
 • İnsanlar hangi koşullarda yaşamaktadırlar?

100
Yıllık

 • 2019 (27.26 MB)
  • Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (Panel Hane). 2020.csv (9.08 MB)
  • Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (Panel Fert). 2020.csv (18.18 MB)
 • 1 Dosya
  • .csv1
 • 1 kolon
  • Integer118

Etkileşim

Görüntüleme

590

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

4

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.