img

Daha Önce Yayımlanan Mikro Veriler:  -
 • img

4.01.2023 tarihinde eklendi

Veri Seti Hakkında

İlki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10 Haziran-08 Ağustos 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının ikincisi, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında üçüncüsü tekrarlanan Türkiye Aile Yapısı Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 1 Haziran-26 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örnek büyüklüğü Türkiye toplam, İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 1 (12 coğrafi bölge) ve üç büyük il (İstanbul, İzmir, Ankara) bazında tahmin verebilecek şekilde 17 239 hane olarak tasarlanmıştır. Hanehalklarındaki 15 ve yukarı yaştaki 35 475 bireye anket uygulanmıştır. Bu CD'de, araştırmadan elde edilen cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, evlenme, çocuk bilgileri gibi fert özellikleri ile hanehalkının gelir grubu, konutun özellikleri gibi değişkenlere göre bireylerin aile ortamındaki yaşam biçimlerini ve bireylerin aile hayatına ilişkin değer yargılarını analiz edilmesini sağlayacak mikro veriler ve değişkenlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA)’nın amacı; Türkiye’deki ailelerin yapısını, bireylerin aile ortamındaki yaşam biçimlerini ve bireylerin aile hayatına ilişkin değer yargılarını tespit etmektir. Bu kapsamda, Türkiye’de ailelerin hanehalkı özellikleri, demografik bilgiler, ebeveynlerin bilgileri, çalışma hayatı ve gelir, evlilik, boşanma, sosyal algılar, aile içi ilişkiler, akrabalık ilişkileri, inanç, sosyal hayat ve alışkanlıklar, çocuk, yaşlı ve diğer toplumsal konulardaki değer ve tutumları ile aile sorunları hakkında bilgilerin toplanması, bunların çeşitli değişkenler açısından analiz edilmesi ve zaman içindeki değişimin belirlenebilmesine imkan sağlayacak verilerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

100
Yıllık

 • 2021 (44.79 MB)
  • Türkiye Aile Yapısı Araştırması (Hane) Mikro Veri Seti.2021.csv (5.73 MB)
  • Türkiye Aile Yapısı Araştırması (Fert) Mikro Veri Seti.2021.csv (31.98 MB)
  • Türkiye Aile Yapısı Araştırması (Fert Liste) Mikro Veri Seti.2021.csv (7.08 MB)
 • 1 Dosya
  • .csv1
 • 1 kolon
  • Integer701

Etkileşim

Görüntüleme

430

Oluşturulan Çalışma Ortamı

0

Destekleyen Kullanıcı

0

Çalışma Ortamı Görüntüleme

0

Abonelik

Bültenimize abone olarak yeniliklerden haberdar olun.